Slanger

Dersom du er usikker på hvilken type slange du bruker til ditt høreapparat kan du kontakte oss på: info@eartech.no